Sťahovanie klavírov

Presťahovať klavír nie je pre obyčajného človeka jednoduchá záležitosť.

My Vám ponúkame nadštandardnú kvalitu pri zachovaní priaznivej ceny.

Vhodná je samozrejme obhliadka. Dôležité je, aby sa na schodiskách nenachádzali predmety znemožňujúce plynulý prechod.

Dôležitou súčasťou sťahovania je know-how. A my ho dokonale ovládame.

Piano

Pokiaľ sa jedná o piano, stačí zabaliť a preniesť. Väčšinou na piano stačia 2 pracovníci.

Krídlo

Presťahovanie krídla je čosi zložitejšie. Nutné je jeho čiastočné rozobratie, nakoľko naše schodiská nie sú dostatočne široké na pohodlné prenosy.

Samozrejme je dôležité zabezpečiť ho proti poškodeniu, t.j. vhodne ho zabaliť. Všetko zabezpečíme.