Postup sťahovania

Nakoľko je každá jedna sťahovacia akcia jedinečná, je možné vo všeobecnosti sťahovanie rozdeliť na niekoľko etáp.

  1. Dohodnutie termínov, vybavenie formalít, obhliadka na nakládke, obhliadka na vykládke, vybavenie parkovania, prípadne povolenie na vstup
  2. Dovoz baliaceho materiálu
  3. Balenie sťahovaných vecí, demontáž nábytku
  4. Pristavenie vozidla, nakládka, zabezpečenie pri prevoze, prevoz
  5. Pristavenie vozidla, vykládka
  6. Vybalenie, montáž nábytku
  7. Naloženie použitého baliaceho materiálu a likvidácia nepoužiteľného baliaceho materiálu
  8. Kontrola, dodatočné presuny podľa želania zákazníka, vyrovnanie